Tijdens het bezoek van enkele bestuursleden in November 2017 werd de wens geuit informatie te krijgen over het werken met kinderen met autisme. We zijn op dit verzoek ingegaan en van 15 april tot 21 April (2018) kwamen 5 medewerkers voor een studiebezoek naar Nederland.     Anna en Maria zijn leerkrachten op de school in Olesjki, (voorheen Tsoeroepinsk) en Natasja en Svetlana werken op de school van kinderhuis nr 12 in Kiev. De tweede Svetlana is psycholoog in het pedagogisch centrum in Pokrovsk.

Met hulp van verschillende instellingen konden we ze een heel gevarieerd en boeiend programma aanbieden. Door het enthousiasme van iedereen was het bezoek een groot succes. Uit de brieven die we naafloop uit Oekraïne kregen spreken voor zich. Enkele reacties uit de brieven:

Anna en Maria : “Wat we hebben gezien stimuleerde ons om opnieuw naar ons onderwijs te kijken. We kregen veel nieuwe ideeën om onze lessen te verbeteren en hoe om te gaan met kinderen met autisme zoals de dagelijkse structuur in het Leon Kannerhuis zoals gesprek in de kring, lunch, buiten of binnenspelen en individueel werken. `

Svetlana: “We gaven een presentatie aan de leerkrachten en de leiding toen we donderdag terug waren en vertelden over de vier organisaties die we bezochten (Leo Kannerhuis in Oosterbeek, Dagcentrum De Berk, de school De Meerklank in Zeist en Reinaerde in Woudrichem). De bijeenkomst duurde meer dan drie uur. Voor onze collegae was het erg interessant. 

Ze hadden veel vragen.

Svetlana 2: `Het zien van de totale aanpak was voor mij de belichaming van de droom hoe hulpverlening zou moeten zijn. Een centrum als Leo Kannerhuis zou ik ook willen opzetten. Maar ik begrijp heel goed dat ik dat niet alleen kan. Maar als je er een voorstelling van hebt kan je wel met onderdelen aan de gang gaan. Ik ben begonnen met het maken van pictogrammen en leg contacten met leerkrachten en therapeuten. We bestuderen het materiaal dat ik heb verzameld. Ook heb ik een bijeenkomst met ouders georganiseerd. De belangstelling was groot en mijn verhaal maakte veel emoties los.

Natalia: “De schoolleiding heeft met grote belangstelling geluisterd. En vroeg om concrete praktische adviezen voor het herzien van ons onderwijs. in het leerplan is veel aandacht voor kennis maar weinig aandacht voor sociale en praktische vaardigheden b.v. seksuele voorlichting.

Anna voegde toe dat de collegae veel belangstelling hadden voor de training van Marco Dieleman, trainer omgaan bij agressief gedrag onder anderen bij Reinaerde en Natalia schreef dat voor haar de bezoeken aan de cafés ZIZO in Utrecht en `SAMEN IN ZEIST` erg inspirerend waren.

ook ontspanning op de Vismarkt in Utrecht en souveniers kopen hoort erbij.

Aanvullende gegevens