“Het avontuur aangaan, samen leren van de verschillen”.

Aan de directe samenwerking tussen Kompaan en kinderhuis 12 is een einde gekomen. Hierover is een eindnotitie geschreven waarin uitgebreid wordt beschreven wat de beoogde doelen waren en wordt gekeken in hoeverre deze bereikt zijn. “Het project heeft voldaan aan de doelstellingen. Het train de trainer programma heeft een bijdrage geleverd aan de fundamentele koerswijziging binnen het internaat, waarin het kind en zijn vraag centraal is komen te staan en waar een onomkeerbare ontwikkeling in gang is gezet door ouders te betrekken bij het wonen van het kind op het internaat”.   “Datgene wat we met zijn allen wilden doen is gedaan. Er is sprake van een structurele ontwikkeling. Orphanage rn.12 is overeind blijven staan in een hectische Oekraïense samenleving met zijn onstabiele politieke situatie. Meerdere weeshuizen hebben kennisgenomen van de nieuwe werkwijze door een conferentie in 2008 en een enkel tehuis past dezelfde principes toe”.

In de eindnotitie wordt ook beschreven tot welke resultaten de wederzijdse werkbezoeken, bijeenkomsten en trainingen voor de medewerkers van Kompaan geleid hebben.

Vanuit Kompaan en De Bocht is samen met OeKU en kinderhuis 12 en het supportcentrum  het project in 2012 geëvalueerd en afgerond.

 

Kompaan en De Bocht blijft evenwel bereid mee te werken aan nieuwe projecten in Kiev c.q. Oekraïne wanneer hier behoefte aan is.

Lees de eindnotitie

Aanvullende gegevens