In vier jaar samenwerking tussen kinderhuis 12, Kompaan en Maloek is er heel veel veranderd in het kinderhuis. Om deze veranderingen te evalueren werd in 2008 in Kiev een conferentie  georganiseerd. Kinderhuis 12, stichting Kompaan en Maloek waren uiteraard deelnemers. De resultaten van de samenwerking werden op een rij gezet: welke veranderingen hebben er plaats gevonden, hoe heeft dit het werken met de kinderen veranderd en welke factoren zijn hierbij van belang geweest. Op de derde dag van de conferentie werden de ervaringen gedeeld met de collega’s van andere jeugdzorginstellingen en ambtenaren van de (lokale) overheid. De sfeer tijdens deze conferentiedag was plezierig en open.

Het was opvallend met hoeveel trots en zelfvertrouwen de medewerkers van kinderhuis 12 vertelden over de stappen die zij hadden gezet en met hoeveel plezier zij de nieuwe ‘groepswoningen’ aan  hun collega’s lieten zien. Vooral de werkers uit de praktijk van andere instellingen waren erg geïnteresseerd in wat zij hoorden en zagen en wilden er meer over weten.

Ook enkele jongeren die vroeger in het kinderhuis hadden gewoond en die nu betrokken zijn bij het supportcentrum namen deel aan de conferentie en de evaluaties. (lezing van Andriy Radoelov) .      

Dit was zowel voor de jongeren als voor de medewerkers  en de vertegenwoordigers van de (lokale) overheid een heel nieuwe ervaring.  Volgens Bogdan Basjtovyi is dit een van de positieve gevolgen van de eerdere jongerenuitwisseling met Kompaan.

Zie voor de tekst ter voorbereiding van de conferentie “Werkontwikkeling in Dialoog en voor een verslag van de conferentie  Het verbeteren van het werk via dialoog”.

Aanvullende gegevens