1988  oprichting  Oost Europa Kring Utrecht

1990  oprichting werkgroep Kiev

1994   oprichting werkgroep Maloek als subwerkgroep van de werkgroep Kiev.

Doel was de ondersteuning van kinderen in achterstandssituaties. De eerste kontakten waren met Internaat 21 in Kiev en een weeshuis in Tsjernigov, 200 km ten noorden van Kiev. De hulp bestond uit het sturen van allerlei artikelen (schoolspullen, speelgoed, kleding, was- , droog-  en strijkmachines enz.) naar de instellingen. Al snel nam het aantal instellingen dat om hulp verzocht toe.

De werkgroepleden waren: Agnes Bouwman, Tilly ten Hove, Carola Mulder, Ine Sprong en Marian Visscher.

1999   er wordt hulp geboden aan 5 kinderhuizen, een kinderziekenhuis, een stichting voor ongehuwde moeders, bejaarden enz.

2002   het gratis goederenvervoer tussen Nederland en Oekraïne waarvan Maloek gebruik kon maken wordt gestaakt.  Maloek gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden tot hulpverlening. 

2003   kinderhuis nr. 12 in Kiev (één van de kinderhuizen waaraan materiële steun geleverd werd) geeft in gesprekken aan behoefte te hebben aan een inhoudelijke manier van ondersteuning. Naast ondersteuning bij de manier van omgaan met de kinderen willen de medewerkers graag kennis maken met nieuwe werkmethodieken. Zoals Bogdan Basjtovyi, adjunct directeur, zegt: “We realiseerden ons dat kinderen meer nodig hebben dan kleren en speelgoed.” 

Aanvullende gegevens