Met financiële ondersteuning van Maloek vond in 2004 het eerste bezoek van medewerkers van kinderhuis 12 uit Kiev aan Stichting Kompaan in Tilburg plaats.  Later dat jaar brachten de medewerkers van Kompaan een bezoek aan kinderhuis 12 om de lokale omstandigheden met eigen ogen te zien.  Deze bezoeken werden door beide kanten als zeer geslaagd ervaren en besloten werd de samenwerking concreet vorm te geven. Gezamenlijk werd een werkplan voor de eerste drie jaar opgezet, waarbij de medewerkers van Kompaan via de train-de-trainersmethode  de sleutelfiguren van kinderhuis 12 zouden opleiden in een nieuwe manier van werken binnen het kinderhuis. Deze zouden op hun beurt de andere medewerkers in het kinderhuis opleiden. De trainingen vonden afwisselend in Kiev en Tilburg plaats. In het projectplan stonden de volgende thema’s centraal:

  1. het meer individueel werken met kinderen
  2. het competentiegericht werken met kinderen (uitgaan van de individuele mogelijkheden van het kind)
  3. het betrekken van ouders, verzorgers en andere opvoeders bij de plaatsing in het internaat (tot dan toe werd contact van het kind met ouders of andere familieleden zoveel mogelijk afgehouden)
  4. de rechten van het kind

aandacht voor cliëntparticipatie, d.w.z. de kinderen meer betrekken bij het beleid van het kinderhuis.

Het werd de medewerkers van kinderhuis 12 snel duidelijk dat om binnen het kinderhuis op een andere, nieuwe manier te kunnen gaan werken  er in het kinderhuis de nodige aanpassingen gedaan moesten worden. Als eerste werd er in 2005  een halfopen ontmoetingsruimte gecreëerd waar de kinderen  de mogelijkheid hebben privé in een rustige omgeving met hun ouders of andere familieleden te kunnen praten. Tegelijkertijd kunnen de medewerkers van het kinderhuis een oogje in het zeil houden bij deze ontmoetingen. Behalve voor familiebezoek wordt de ruimte ook gebruikt om met ouders te spreken over problemen waar ze mee kampen en om informatie te geven.

Om meer individueel met de kinderen en de jongeren te kunnen werken  was een verbouwing noodzakelijk. Met hulp van OeKU (Impulsis/Kinderen in de knel en ICCO) en een aantal andere sponsoren werd het kinderhuis totaal gereorganiseerd. In plaats van één groot instituut met 60 kinderen en grote slaapzalen werden er  5 onafhankelijke leefgroepen voor 12 kinderen samengesteld. Iedere groep kreeg zijn eigen appartement met een- of tweepersoonsslaapkamers, een eigen keuken, toiletten en douches. Voor het eerst kregen de bewoners van het kinderhuis de mogelijkheid zelf thee te zetten en kleine hapjes te bereiden. Ook kunnen ze hun kamer naar eigen idee in richten. Ze kunnen zich terugtrekken om bijvoorbeeld hun huiswerk te maken en er is ruimte om hun persoonlijke spulletjes op te bergen.

In korte tijd veranderde het huis van een gesloten instituut waar voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd of mogelijkheden, hetzelfde dagprogramma gold in een open, op de samenleving gerichte instelling. De belangen en mogelijkheden van elk individueel kind  staan voorop en de kinderen mogen hun ideeën laten horen.

In de lezing die Bogdan Basjtovyi, adjunct directeur van kinderhuis 12,  in oktober 2009 heeft gehouden op de Oekraïnedag  van het Platform Nederland Oekraïne,  geeft hij een overzicht van de veranderingen die in het kinderhuis zijn doorgevoerd.

 

Aanvullende gegevens