Busproject Caritas-Lviv

2006
In januari 2006 startte na veel voorbereiding en gesprekken over de aanpak en haalbaarheid een actie om voor kinderen en ouderen in de Oekraïne een bus aan te schaffen.
Deze bus zal worden ingezet voor transport in de regio Lviv voor:
- thuisverpleging
- een vrijetijdscentrum voor kinderen met een ontwikkelingstoornis
- een crisiscentrum voor straatkinderen
- een verdelingspunt voor humanitaire hulp
- een armenkeuken.

Paul Hakkennes formeerde voor dit project een extra werkgroep uit leden van Het Lysenko Koor t.w. Joop Verbeek, Wim Mathu en Bram Bosshardt. Zij hielden zich bezig met het organiseren van evenementen zoals benefietconcerten, sponsorloop, markten op Koninginnedag en het zoeken van sponsoren.

De zoektocht leverde resultaat op: zo werd de druk van foldermateriaal, flyers enz. gesponsord door drukkerij PlantijnCasparie, ondersteunde Het Lysenko Kooruit Nieuwegein het busproject door het geven van benefietconcerten. De leden van het koor zetten zich in voor vele activiteiten: haarknippen, ballpointverkoop, voetreflex behandeling, kaarsjesverkoop, dinerverzorging, verjaardagscollecte en gewoon giften.
Ook extern werd steun gezocht en gekregen van Wilde Ganzenen de Nationale Commissie voor Duurzame ontwikkeling (NCDO). Concreet betekende dat, dat iedere ingebrachte € 100,- uiteindelijk € 250,- opleverde.

2007
Eind augustus brachten Bram Bosshardt en Paul Hakkennes van de werkgroep een bliksembezoek aan Caritas in Lviv.
Het doel was om de directeur van Caritas Yaroslav Lemyk en zijn 2e man Stepan Wowk bij te praten.
Er is ter plaatse onder meer verkend of het slim was om een bus bij een plaatselijke dealer te kopen. Uiteraard bleef het gebruikerscontract van een bus niet onbesproken.
We zagen met eigen ogen, dat de hulporganisatie Caritas haar zaken goed geregeld heeft en geweldig werk doet. Werk dat bestaat uit:

  • maaltijdverzorging aan ouderen in hun eigen eetzaal met, voor westerse begrippen een zeer sobere keuken,
  • maaltijdverzorging, met een mobiele keuken, die maaltijden verstrekt aan de straatkinderen in een sloppenwijk,
  • kinderopvang van kinderen uit probleemgezinnen, deze krijgen daar dagelijks verzorging,
  • gehandicapten-opvang. Deze mensen worden dagelijks met allerlei dingen bezig gehouden (kaarten en kaarsen maken, borduren en zelfs op een oude pc werken).

 

Onderstaande foto's zijn tijdens dat werkbezoek gemaakt.

Op 16 september vierde Het Lysenko Koor tijdens een Byzantijnse liturgie in de Nicolaaskerk in Nieuwegein het 10-jarig jubileum. Tijdens deze viering werd aangekondigd, dat het streefbedrag (€ 60.000,-) was gehaald.

2008

De bestelde bus is geleverd. Er werd een dankconcert voor de sponsoren georganiseerd in de De Geertekerk in Utrecht. Dit concert werd massaal bezocht: 400 gulle gevers, mensen die de Oekraïne een warm hart toedragen, waren present om de luisteren naar Het Lysenko Koor o.l.v. Irina Gorvanko, Oleksandra Lenyshyn (Oekraïense sopraan verbonden aan het Koor van de Nederlandse Opera), Angela Skala (1ste violiste in het Nederlands Filharmonisch Orkest), Brian Fieldhouse (assistent-dirigent bij de Nederlandse Opera en ensemblepianist– en dirigent) en Winfried van Wijk (il basso profundo). Speciale gasten onder de bezoekers waren afgevaardigden van De Oekraïense ambassade en van de gemeente Utrecht. Zo ook de heren van Caritas Yaroslav Lemyk en zijn rechterhand Stepan Vovk. Verder uit Londen de heer Wolodomyr Luciv (impresario van Het Lysenko Koor voor buitenlandse reizen).

Een selectie van foto's van het dankconcert in 2008:

De bus is op zondag 27 april (Pasen in Oekraïne) aangekomen.

Aanvullende gegevens