2008 Straatkinderen: renovatie Caritas crisiscentrum

Na de aanschaf van de bus werd duidelijk. dat er een niet onbelangrijk bedrag van het ingezamelde geld overbleef. Om het overgebleven geld goed te besteden hebben we met Caritas een vervolgproject besproken. De project omvatte verdere renovatie van het crisiscentrum straatkinderen. Uiteraard is aan Wilde Ganzen en NCDO medewerking gevraagd, de aanvragen te honoreren.

De foto's tonen aan dat renovatie van het gebouw/centrum geen overbodige luxe was.

Nadat de financiën 'rond' waren, werd begonnen met de renovatie. Onderstaande foto's geven wat inzicht hoe de oude en nieuwe situatie buiten was/is. Zoals u zelf kunt zien, is het resultaat spectaculair!

 

 

voor en na de renovatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook binnen werd de zaak opgeknapt. Voorwaar een grote verbetering van de leefsituatie

 

Aanvullende gegevens