2009 Hulp aan een internaat in Tsurupink

Met € 2.000,- heeft onze werkgroep, voor de oudsten uit de groep jongeren met een lichamelijke beperking, in 2009 mede met anderen een vernieuwde life-skill-ruimte gecreëerd.
In deze aangepaste ruimte, waar (sociale) vaardigheden kunnen worden geleerd en in de praktijk worden gebracht. Het doel in deze is een zo goed mogelijke aansluiting op regulier vervolgonderwijs tot stand te brengen.

Deze life-skill-ruimte omvat o.m. computers, maar is ook gericht op zelfstandigheidtraining (koken, wonen e.d.).

Aanvullende gegevens