Mini-revalidatiecentrum (afgerond)

Algemeen
Het Minicentrum was tot medio 2005 ondergebracht in een sanatorium Zjovten (= Oktober) van de Unie van Vakbonden, dat gelegen is in een bosrijke streek in het rayon Kontsja Zaspa aan de zuidrand van Kiev. In dit gebied liggen ook de buitenhuizen van de vroegere partij­bonzen en nu van regeringsfunctio­narissen. Het sanatorium ligt ongeveer 26 km. van het centrum van Kiev. Het sanatorium is gelegen aan een vrij brede rivierarm van de Dnjepr. Aan de oever daarvan is een bewaakt strandje met bootjes en water­fietsen, gelegenheid tot barbecue, enz.. Mykola Podrezan kon hier ongeveer 10 jaar lang voor zijn IP-Foundation ruimte huren en gebruik maken van de secundaire voorzieningen zoals gebruik van therapieruimten, ontspanningsmogelijkheden, eetzaal, medische hulp, enz. Tot vorig jaar draaide dit prima en ontving hij ook als compensatie voor de cursuskosten een jaarlijkse bijdrage van de OeKU.

Het Minicentrum was tot medio 2005 ondergebracht in een sanatorium Zjovten (= oktober) van de Unie van Vakbonden, dat gelegen is in een bosrijke streek in het rayon Kontsja Zaspa aan de zuidrand van Kiev. In dit gebied liggen ook de buitenhuizen van de vroegere partij­bonzen en nu van regeringsfunctio­narissen. Het sanatorium ligt ongeveer 26 km. van het centrum van Kiev Mykola Podrezan kon hier ongeveer 10 jaar lang voor zijn IP-Foundation ruimte huren en gebruik maken van de secundaire voorzieningen zoals gebruik van therapieruimten, ontspanningsmogelijkheden, eetzaal, medische hulp, enz. Tot vorig jaar draaide dit prima en ontving hij ook als compensatie voor de cursuskosten een jaarlijkse bijdrage van de OeKU.

Oude situatie

 

De directeur van het sanatorium, met wie Mykola goed overweg kon, is ongeveer 2 jaar geleden acuut overleden. Zijn opvolgster is van origine een verloskundige en veranderde geleidelijk het sanatorium van een kliniek voor hart- en longpatiënten in een kraamkliniek, die, gezien de ideale ligging, steeds meer “evolueerde” naar een vakantieoord. De opbrengsten die dit met zich meebracht waren beduidend hoger dan die door het Minicentrum van Mykola werden ingebracht en hij kreeg in juni 2005 de huur van de ruimten voor het Minicentrum opgezegd met als argument dat de nieuwe directie van het sanatorium niet meer de medische verantwoordelijkheid kon (=wilde?) dragen. Voor Mykola kwam dit niet geheel onverwacht. De eigendommen van de IP-Foundation zijn door Mykola uit het sanatorium verwijderd en elders opgeslagen. Er bestaat dus op dit moment geen Minicentrum meer en worden dus ook geen patiënten meer gerevalideerd

Nieuwe situatie

Nieuwe plannen

Mykola heeft echter plannen voor de bouw van een nieuw Minicentrum. Hij bezit een appartement in het centrum van Kiev met daarnaast het appartement van zijn vader (91 jaar) eveneens in het centrum. De laatste tijd stijgt de waarde van grond en huizen in Kiev, vooral wanneer die in het centrum gelegen zijn, gigantisch. Veel mensen van buiten Kiev kopen of huren huizen en de prijzen stijgen steeds meer. Mykola heeft hier veel profijt van en het bood hem de mogelijkheid hypotheek op te nemen en bouwgrond te kopen in de plaats Roshevka, 37 km van het centrum van Kiev in het district Brovary, een satellietstad van Kiev. Oppervlakte grond 60 x 30 m. Op deze grond bouwt hij momenteel een ruim en aangepast woonhuis dat hij zelf heeft ontworpen en gefinancierd. Hij verwacht dat dit eind 2006 klaar zal zijn. Tot dan woont hij bij zijn vader Kiev.

Wanneer het woonhuis klaar is, is er nog ruimte genoeg om achter het huis een minirevalidatiecentrum te bouwen. De kosten schat Mykola op $ 30.000,- - $ 35.000,-. De financiering hiervan wil hij verkrijgen vanuit sponsoring, giften, enz.. Voor het minicentrum heeft Mykola al een plan klaar. Hij denkt aan een centrum voor 4 personen (2 2–persoons kamers), los van het woonhuis en rolstoelgeschikt met een inpandige sauna en oefenbadje van ca. 1.20 m. diep en oefenruimte(n). Verder een nog eigen keukentje, waar de revalidanten zelf maaltijden kunnen bereiden. Mykola geeft desgevraagd aan dat hij denkt aan een sauna om de revalidanten wat luxe te laten ervaren en als stimulans. Voor therapeuten is er logeermogelijkheid in het woonhuis. De inventaris heeft hij nog voor een deel overgehouden van het minicentrum in Zjovten. Hij denkt aan cursussen van 2 weken, waarbij de nadruk vooral zal liggen op ADL-zelfstandigheid en sociale revalidatie. Revalidatie van hoge (=cervicale) en postoperatieve dwarslaesiepatiënten zal niet meer plaatsvinden.

De cursuskosten per dag zullen zijn opgebouwd uit:

·kosten therapeuten waarover belasting betaald moet worden: US$ 10,-

·kosten living (belastingvrij): US$ 5,-

·kosten maaltijden (belastingvrij): eigen rekening revalidanten.

Voor een cursus van 14 dagen dus vaste kosten US$ 210,- per cursist. Zolang er geen revalidatiecentrum is heeft hij ook geen bijdragen voor de cursuskosten nodig. Wèl zal voor de bouw en inrichting van een minicentrum financiële ondersteuning door de OeKU t.z.t. in dankbaarheid worden aanvaard. Naar verwachting zal dit dus pas gaan spelen na 2006, maar we kunnen natuurlijk nu al vast beginnen met het reserveren van geld hiervoor.

Samenvattend t.a.v. het minicentrum

·Het centrum is op dit moment inactief. Sinds medio 2005 is door het sanatorium aan de IP-Foudation de huur opgezegd, waarmee een eind kwam aan de door de IP-Foundation georganiseerde cursussen.
Mykola Podrezan is niet bij de pakken gaan neerzitten en maakte plannen voor het opzetten van een nieuw minicentrum. Hij heeft daarbij het tij mee: hij bezit twee appartementen in het centrum van Kiev die de laatste tijd veel in waarde gestegen zijn en die hem in staat stellen om een eigen huis te bouwen in de plaats Roshevka, 37 km van het centrum van Kiev in het district Brovary, een satellietstad van Kiev. Oppervlakte grond 60 x 30 m.
Wanneer dit huis eind 2006 klaar is wil hij op hetzelfde terrein een nieuw minicentrum bouwen. Het plan hiervoor is al in grote lijnen klaar. In dit nieuwe centrum kan hij per cursus maximaal 4 personen revalideren. De duur van de cursussen wordt ca. 2 weken. De opzet van de cursussen en de selectie hiervoor zal ongeveer gelijk zijn aan die van het minicentrum te Zjovten.

·De kosten van een cursus zullen die van Zjovten zeker niet overstijgen en eerder minder zijn.

·De bus voor het vervoer van revalidanten is nog aanwezig en moet pas op langere termijn vervangen worden.

·De financiering van de bouw van het woonhuis wordt door Mykola zelf geregeld, die van het minicentrum worden geschat op US$ 30.000,- - $ 35.000,- Hij wil dat financieren met hulp van giften, sponsoring, enz..

·De inventaris voor het nieuwe minicentrum heeft hij nog voor een deel overgehouden van het minicentrum in Zjovten. Het zal wellicht nodig zijn om nieuwe inventaris aan te schaffen. Mykola zal dat t.z.t. melden. Hij noemt nu al een badlift voor het oefenbad.

·Aan incontinentiemateriaal bestaat nog steeds behoefte.

·De financiering van de opnamekosten blijft, zolang de overheid niet bijspringt, een probleem. Een deel van de kosten werd voorheen gefinancierd door de International Womens Club en de OeKU. Deze organisaties, maar ook Mykola, beschouwen dit als een startfinanciering. Momenteel nu er niet gerevalideerd wordt is deze hulp nog niet nodig, maar Mykola hoopt wel weer op onze steun als het nieuwe minicentrum gaat draaien, en zoekt dan ook naar een definitieve structurele oplossing en hoopt op steun van plaatselijke instanties als hij hen zijn nieuwe centrum in de toekomst kan tonen. In de toekomst hoopt hij cursussen van 2 weken te geven, met ongeveer hetzelfde programma als voorheen. De revalidatie van hoge (=cervicale) dwarslaesiepatiënten zal niet meer plaatsvinden. De medische begeleiding lijkt, de locale omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk te kunnen worden geregeld.

2008/2009
Omdat er op korte termijn geen veranderingen te verwachten zijn, heeft de werkgroep besloten de hulp voort te zetten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Aanvullende gegevens