In 2014 zijn wij van start gegaan met ons project Care for Daycare.

In overleg met onze partners in Oekraïne hebben we gekozen voor het aanbieden van de Basic Care Course, een intensieve vierdaagse training,  aan de ouders van 64 meervoudig gehandicapte kinderen en de personeelsleden van de vijf dagcentra in de regio Ivano-Frankivsk waar deze kinderen dagelijks verblijven. De training is gericht op verbetering van basiszorg en activering van de kinderen. Daarnaast willen wij investeringen doen in hulpmiddelen en spelmateriaal. Dit alles in nauw overleg met de professionele trainers uit Oekraïne. Het project omvat ook evaluatie en nazorg. De kosten van het project bedragen een kleine € 14.000,--

Voor meer informatie over het project klik hier. Na het schrijven van het projectplan en het indienen hiervan bij Wilde Ganzen, zijn we van start gegaan met onze financiële acties hiervoor.

1.    Benefietdiner: op 17 september om 18 uur hebben wij een sfeervol benefietdiner georganiseerd in samenwerking met Boogh Centrum en Karma Zorg. De gasten kregen een heerlijk Surinaams driegangendiner geserveerd, omlijst met live klezmermuziek. Tijdens het diner vertelden we meer over ons project aan de hand van een korte presentatie

Benefietoptreden: Op 9 november is er een benefietoptreden van Volksdansgroep Garoon en Close Harmonygroep Close Focus. Ook de opbrengst hiervan komt ten goede aan het project.

Fondsen: een aantal fondsen zijn aangeschreven met het verzoek om een bijdrage voor het project.

Lezing: daarnaast hebben we een lezing over het onderwerp voorbereid. Deze bieden wij aan aan verzorgingshuizen, serviceclubs en dergelijke. Daarmee willen we wat meer bekendheid en publiciteit verwerven, en natuurlijk ook weer geld inzamelen.

 


 

 

 

Aanvullende gegevens