Kinderen met een beperking worden in Oekraïne veelal na hun geboorte direct in kindertehuizen geplaatst. De afgelopen jaren zijn in Zuidwest Oekraïne 7 kleine kinderdagcentra geopend. Zo kunnen deze kinderen opgroeien in hun gezinnen.

 Het ontbreekt echter nog aan de nodige expertise, zowel bij professionals als bij ouders om de kinderen de juiste verzorging en begeleiding te bieden.

Eind 2015 is daarom een basistraining gegeven over o.a. voeding, houding en spel.

 Eind februari 2017 volgt er een follow-up, gericht op communicatie. Teams en ouders krijgen scholing in het stimuleren van de taalontwikkeling, aanleren van gebaren, visualiseren met pictogrammen en meer.

 Naast de nodige expertise is er een tekort aan geld en materialen. De gevolgen van de oorlog zijn merkbaar. Natuurlijk investeren we dan ook in een aantal hoogstnoodzakelijke hulpmiddelen. Een extraatje voor spelmateriaal blijft altijd zeer welkom!

 Twee deskundigen zullen de training namens OeKU bijwonen en de kinderdagcentra bezoeken. Zij kunnen hun expertise delen en een kijkje nemen om te zien dat het geld goed besteed wordt.

 Deze training is gefinancierd door vele giften, inzamelingsacties als benefietdiner, benefietconcert, lezing, collecte en andere fondsenwervingen. En natuurlijk dankzij Wilde Ganzen, die het bedrag aanvulde met 50% van de totale opbrengsten.

 Onze dank is groot!

Voor meer informatie zie ons projectplan

Aanvullende gegevens