Hoe het begon

Bij de oprichting bestond de werkgroep uit de volgende personen:

  • Dhr. Bert Kuitenbrouwer, oprichter en initiatiefnemer
  • Dhr. Co van der Peijl - oud-revalidatiearts De Hoogstraat, Utrecht
  • Dhr. Pierre Somers - oud-consulent GMD voor gehandicaptenvoorzieningen
  • Dhr. Hans Beuk - directeur De Paraplu, Utrecht
  • Dhr. Ritske de Koningh - medewerker Rode Kruis, afdeling Utrecht
  • Dhr. Gerard van der Hooft - beleidsmedewerker Utrechtse Werkbedrijven

Werkgroep Kiev/Stichting Oost-Europa
In het voorjaar van 1988 werd de Oost-Europa-Kring Utrecht opgericht door Bert Kuitenbrouwer, Lisette Dekker en Govert van de Wijngaarden. In de eerste jaren bestonden de activiteiten vooral uit lezingen en het zich bezinnen hoe er contact gelegd kon worden met de Utrechtse bevolking. Nadat in 1990 een brede Utrechtse delegatie een bezoek had gebracht aan Kiev, kwam de Oost-Europa-Kring Utrecht pas echt tot leven: de Oost-Europa-Kring, met verschillende werkgroepen voor verschillende landen. Zo was er een werkgroep Joegoslavië, Brno, Elbasan, Kiev, etc.

Omdat gehandicapt zijn in Oekraïne betekent dat je op jezelf bent aangewezen, afhankelijk bent van overheid (die daar nauwelijks oog voor heeft/had?) en van particuliere initiatieven die nauwelijks geld hebben, was de werkgroep van mening dat aan dit schrijnende probleem iets moest worden gedaan.
De keuze werd gemaakt voor het ondersteunen van het minirevalidatiecentrum onder beheer van de IP-Foundation van Mykola Podrezan. De leden van de werkgroep had Mykola hier in Nederland ontmoet, tijdens een uitwisseling van gehandicaptensport.
Het minirevalidatiecentrum was speciaal bedoeld voor mensen met een dwarslaesie. Het centrum was gelegen in Zjovten, een sanatorium net iets buiten Kiev. Hier konden mensen met een dwarslaesie gedurende een trainingsprogramma van 4 weken een start maken om te leren omgaan met hun beperkingen. De revalidatie was zowel fysiek als sociaal.
Mykola Podrezan, bekend in Oekraïne van radio en tv, was tot dit initiatief gekomen, nadat hij zelf als gevolg van een auto-ongeluk een dwarslaesie opliep. De werkgroep ondersteunde het centrum door geld in te zamelen voor de inrichting, het leveren van verpleegmiddelen en rolstoelen en het bevorderen van de deskundigheid van het personeel door een scholingsprogramma in samenwerking met revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht op te zetten. Daarnaast werden twee cursusplaatsen per cursus permanent gefinancierd vanuit de werkgroep.

Mensen uit heel Oekraïne namen deel aan het revalidatieprogramma. En in aansluiting hierop ontwikkelde Mykola zomeractiviteiten op locatie. Dat wil zeggen dat hij oud-revalidanten in hun eigen woonplaats sportwedstrijden liet organiseren en een miss rolstoelverkiezing. Doel van deze activiteiten was zichtbaar maken dat mensen met een fysieke beperking over mogelijkheden beschikken en niet anders zijn dan anderen. Ook deze zomeractiviteiten werden door de werkgroep gesponsord.

In 1996 en 1998 werden vanuit de werkgroep bezoeken gebracht aan het project.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht:

1993

Op de internationale gehandicaptendag wordt in Oekraïne voor het eerst op de nationale tv aandacht aan de situatie van gehandicapten besteed. De tv gebruikt daarbij videomateriaal uit Utrecht over gehandicaptenzorg in Nederland.

1994

Een groep gehandicapte volleyballers uit Dnjepropetrovsk en Kiev speelt in De Hoogstraat te Utrecht wedstrijden met Nederlandse teams.

1995

Een Utrechtse delegatie oriënteert zich in Kiev over de situatie van gehandicapten (voor Nieuwsbrief klik hier). Een Kievse groep fysiotherapeuten, technici, vrijwilligers en voorlichters lopen stage in De Hoogstraat in Utrecht, bezoeken het Rode Kruis, de UW-Bedrijven, de Solgu (Stedelijk overleg lichamlijk gehandicapten Utrecht) etc.

1996

De OeKU-werkgroep start een geldinzamelactie t.b.v. IP–Foundation bij fondsen en particulieren samen met:

·WG (Wilde Ganzen)

·het NCO (Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking)

Voor een bericht uit de Nieuwsbrief klik hier.

Uit het verslag van een werkbezoek: 'Mykola Podrezan (de voorzitter van onze partner organisatie) doet zonder meer baanbrekend werk voor zijn lotgenoten. Hij opent deuren en brengt mensen in beweging. Als hij vroeger in Oekraïne geleefd had zou hij een Kozakken-hetman geweest zijn.'

1997/
1999

In de loop van deze jaren zijn er talloze werkbezoeken, goederentransporten, uitwisselingsprogramma’s tot stand gebracht. In Utrecht werd een seminar georganiseerd over gehandicaptenbeleid. Dit was een geschenk van de stad Utrecht aan Kiev, ter gelegenheid van het bezoek van de toenmalige president van Oekraïne, Leonid Danylovytsj Koetsjma. Dit seminar kreeg een vervolg in 2002 in Kiev, waar samen met landelijke en lokale gehandicaptenorganisaties nagedacht werd over het belang van samenwerking in het kader van een krachtig gehandicaptenbeleid.

2000

Na ruim tien jaar waren de werkzaamheden van de Werkgroep Kiev/stichting Oost-Europa zo divers dat besloten is stichting OeKU met o.a. de werkgroep voor mensen met lichamelijke functiebeperking op te richten.

 

 

Aanvullende gegevens